Skip to content

Inwazyjność R. ponticum

4 miesiące ago

175 words

Podobny obrazInwazyjność R. ponticum i jego niszczący wpływ na rodzime siedliska może wynikać z tego, jak zmienia warunki glebowe; gatunki należące do rodzaju Rhododendron mają zmniejszać pH gleby i zmieniać obieg składników odżywczych. Dodatkowo, Rhododendron spp. może uwalniać bioaktywne związki do gleby z czaszy, z rozkładu materiału roślinnego i wysięku korzeniowego. Uważa się, że niektóre z tych związków, na przykład katechina, mają właściwości fitotoksyczne, hamując kiełkowanie i wzrost rodzimych roślin. Rotherham i Read7 stwierdzili, że wydłużenie korzeniowe Festuca ovina L. (kostrzewa owiec) było hamowane podczas wzrostu w glebie zawierającej R. ponticum, a także w glebie, która ostatnio zawierała R. ponticum przez dwa miesiące, potencjalnie w wyniku wprowadzenia związków bioaktywnych do gleby. Zahamowanie wzrostu i kiełkowania zaobserwowano również w testach biologicznych z użyciem gatunków takich jak Lactuca sativa L. (sałata) rosnących w Rhododendron spp.

[hasła pokrewne: pzhgp nowa sól, szpital na traugutta wrocław, czy można żyć bez trzustki ]